PL / ENG
@
FB

utwórz nowe konto
Login:

Hasło:

WYDARZENIA

Związek Kuźni Polskich jest organizatorem Seminariów Kuźniczych obejmujących swoim zakresem zagadnienia związane z procesem produkcji odkuwek, w tym między innymi nagrzewania materiału wsadowego, kucia, obróbki cieplnej i obróbki mechanicznej. Referaty przygotowywane są najczęściej przez przedstawicieli kuźni, dostawców urządzeń i materiałów oraz instytucji naukowych.

Seminarium w Świdniku - 11.10.2016

We wtorek 11 Października odbyło się kolejne spotkanie członków Związków Kuźni Polskich w ramach Seminarium Kuźniczego połączonego z wizytą w Zakładzie Obróbki Plastycznej Świdnik Sp. z o.o. oraz w PZL-ŚWIDNIK S.A.

Podczas seminarium zaprezentowano bieżące zagadnienia naukowe dotyczące branży kuźniczej. Podczas spotkania była również możliwość wysłuchania bardzo interesującego referatu Naczelnika Wydziału Polityki Przemysłowej Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju Pana Krzysztofa Zaręby na temat „Wizji rozwojowej zawartej w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.

Wszystkim Prelegentom i Uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za obecność i zaangażowanie oraz zapraszamy na kolejne spotkanie w nowym roku!

Spotkania zrealizowane w ostatnim czasie: