PL / ENG
@
FB

utwórz nowe konto
Login:

Hasło:

WYDARZENIA

EUROFORGE conFAIR 2018

W dniach 13-15.11.2018 w Berlinie odbyła się Pierwsza Międzynarodowa Konferencja conFair dedykowana branży kuźniczej. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Zarządu oraz Członkowie Związku Kuźni Polskich, który pełnił rolę współorganizatora wydarzenia.

20 lat Związku Kuźni Polskich

W dniach 28-29.09.2017 w Ustroniu odbyło sie Seminarium Związku Kuźni Polskich pt."Innowacyjne Urządzenia i Technologie dla Przemysłu Kuźniczego". Pierwszego dnia spotkania uczestnicy wysłuchali referatów przedstawicieli zagranicznych firm oferujących urządzenia i oprogramowanie dedykowane dla przemysłu kuźniczego.

Kulminacyjnym punktem Seminarium były obchody 20-lecia Związku Kuźni Polskich. Z tej okazji przygotowane zostały medale upamiętniające rocznicę. Medal z rąk Prezesa Janusza Pichóra i Wiceprezesa Sławomira Misiowca odebrał m.in. Honorowy Prezes ZKP Prof. Robert Szyndler.

Wszystkim Prelegentom i Uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za obecność i jednocześnie zapraszamy na kolejne spotkania!

Seminaria Kuźnicze

Związek Kuźni Polskich jest organizatorem Seminariów Kuźniczych obejmujących swoim zakresem zagadnienia związane z procesem produkcji odkuwek, w tym między innymi nagrzewania materiału wsadowego, kucia, obróbki cieplnej i obróbki mechanicznej. Referaty przygotowywane są najczęściej przez przedstawicieli kuźni, dostawców urządzeń i materiałów oraz instytucji naukowych.

Spotkania zrealizowane w ostatnim czasie: