PL / ENG
@
FB

utwórz nowe konto
Login:

Hasło:

CZŁONKOWIE HONOROWI

Prof. dr hab. inż. Robert Szyndler urodził się 4 maja 1933 roku w Skoczowie. W 1958 roku ukończył studia na kierunku Plastyczna Przeróbka Metali Wydziału Metalurgicznego Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. W roku 1964 uzyskał tam stopień doktora nauk technicznych, w roku 1972 stopień doktora habilitowanego, a w 1984 profesora. W Kolejnych latach zajmował następujące stanowiska: asystent, starszy asystent (1958), adiunkt (1964) docent (1973), profesor (1984), kierownik Zespołu Kuźnictwa Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1980). Specjalizuje się w tematyce kuźnictwa, głównie w zakresie teorii i technologii kucia swobodnego i matrycowego oraz nowych procesów technologicznych wytwarzania odkuwek i części maszyn. Prowadził badania w zakresie analizy termomechanicznej procesów kucia, warunków pracy matryc kuźniczych i poprawy ich trwałości, modelowania kinematyki płynięcia materiału w procesach kucia swobodnego i matrycowego, optymalizacji procesów kucia swobodnego oraz prace z zakresu komputerowego wspomagania projektowania procesów technologicznych kucia. Jest współautorem oryginalnej metody analizy mechaniki plastycznego płynięcia metali, opartej na rachunku wariacyjnym i nieliniowej transformacji strefy odkształcenia — umożliwia ona badanie niestacjonarnych procesów przeróbki plastycznej i stanowi korzystną alternatywę w stosunku do metody elementów skończonych. Był założycielem i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia Związek Kuźni Polskich oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Euroforge. W roku 2012 został uhonorowany przez Walne Zgromadzenie Członków tytułem Honorowego Prezesa Związku Kuźni Polskich.
Prof. dr inż. Tadeusz Rut urodził się 25 sierpnia 1925 roku w Miastowicach. Mechanik, wynalazca nowatorskich rozwiązań z zakresu przeróbki plastycznej metali. Opracował nowatorską metodę kucia jednolitych wałów korbowych zwaną metodą TR, która zdobyła uznanie na całym świecie. Technologia ta została zastosowana m. in. w zakładach w Japonii, Chinach, Korei Południowej, Niemczech, Hiszpanii i Polsce. Wieloletni pracownik Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu, były kierownik Zakładu Kucia i Prasowania. W 1992 r. został nagrodzony Złotym Medalem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej za zasługi jako wynalazca oraz za ponadprzeciętny wkład w rozwój nauki i techniki. Członek Honorowy Związku Kuźni Polskich.